Tarikh Penting

Bil

Aktiviti

Tarikh akhir

1

Tarikh penghantaran kertas kerja lengkap dan slide

9 Sept. 2016

2

Tarikh pemberitahuan penerimaan kertas kerja

19 Sept. 2016

3

Tarikh persidangan

 28 – 30 Sept. 2016

PrintEmail